Ceník

 

 Školné na celý měsíc  2 200 Kč 

              na 16 dní          2 200 Kč

              na 12 dní          1200 Kč

              na  8                  1000 Kč

             na 1 den           250 Kč
             na 1 noc           350 Kč
 
 
Stravné na jeden den  celkem 73,- Kč.V ceně je zahrnuta ranní svačina,oběd a odpolední svačina + pitný režim.
 
 

Školné  a stravné se platí měsíc dopředu do 17.  na účet :223775970/0600 ,každá částka se posílá zvlášť,  jinak nebude vráceno za stravné, variabilní symbol je jméno  Vašeho dítěte, pokud nemáte účet lze zaplatit hotově ve školce.Školné se nevrací a ani nesnižuje zdůvodů nemoci!!!

 

Příměstký tábor stojí na den 250 Kč a platí se na účet 213359201/0600