Ceník


Celý měsíc

3000 Kč

16 dní

2500 Kč

12 dní

2500 Kč

8  dní

2500 Kč

1  den

450 Kč

1 noc

350 Kč

Od září máme 2 volná místa pro nejmenší Školné a stravné se platí měsíc dopředu, do 17. dne v měsíci, na účet: 223775970/0600. Přijde Vám na email faktura s částkou . Variabilní symbol je jméno Vašeho dítěte, pokud nemáte účet, lze platit i hotově přímo ve školce. Školné se nevrací ani nesnižuje zdůvodu nemoci. Stravné na jeden den činní 99,- Kč .

 V létě pořádáme i příměstský tábor pro děti které k nám chodily a odešly. Cena činní 350,- Kč za den. + stravné .


Příměstký tábor se platí na jiné konto a částka za jeden den je 350,- Kč .(bez jídla) Konto na které se platí je : 213359201/0600.