Ceník


Celý měsíc

2200 Kč

16 dní

2200 Kč

12 dní

1300 Kč

8  dní

1000 Kč

1  den

250 Kč

1 noc

350 Kč

Děti do 2 let

1500 Kč

Předškoláci

Zdarma


Školné a stravné se platí měsíc dopředu, do 17. dne v měsíci, na účet: 223775970/0600. Každá částka se posílá zvlášť, jinak nebude vráceno za stravné. Variabilní symbol je jméno Vašeho dítěte, pokud nemáte účet, lze platit i hotově přímo ve školce. Školné se nevrací ani nesnižuje zdůvodu nemoci. Stravné se platí dodatečně.