Vážení rodičové, chci Vám touto cestou sdělit, že naše školka už nepatří mezi soukromé. 

  Naše školka už patří mezi neziskovou  organizaci  a patříme mezi  dětské skupiny.Co to je dětská skupina ?? 
 Je to na stejné úrovni jako MŠ,ale nepatří to pod Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy,
  ale pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Jsou dva druhy dětských skupin.
 Jedni se zaměřují pouze na děti od 1-3 let a slouží spíše jako jesle. Pak je tu druhá varianta
 dětských skupin, kdy děti spolu už od nejmenšího věku jdou až do školy a vyrůstají spolu jako
 sourozenci.Touto skupinou je i dětská skupina Slůně. Dětské skupiny se také liší od MŠ tím, že jsou 
 pouze pro pracující rodiče nebo pro rodiče na úřadu práce, kteří si hledají zaměstnání.
 Na jednu učitelku připadá 6 dětí. Proto děti jsou i lépe připravé do školy.Je na ně větší čas se jim věnovat.
 
 
 A co nabízí naše dětská skupina dětem ??
 
Hlavně děti učíme samostatnosti, učíme je respektu jeden k druhému, 

chlapce učíme dzentlmanství.

Jezdíme s dětmi do divadla na pohádky, hudební představení - děti se tím rozšiřují slovní zásobu a učí se sedět v klidu a soustředit se.

Jezdíme s dětmi do Arény na trampolíny. Děti potřebují v každém věku pohyb a v Aréně jich mají dostatek i v zimě.
Jezdíme s dětmi na poznávací výlety kde děti vidí spoustu věcí ,které ve školce nevidí.Naše děti proto mají velkou slovní zásobu 
a spoustu zážitků.