ÚNOR 2018

Děti se naučily rozeznávat den a noc a vyrobily si k tomu obrázky. 
Jelikož jsem nenašla žádnou básničku na toto téma trénovali jsme pamět jinými básničky.
Taky jsme naučili pojmenovávat prsty a počítat do pěti.
 

Ruce,ruce ručičky,         To jsou prsty,                Všechny svoje prsty,

   máme malé prstíčky.                  to jsou dlaně,                            schovám já je v hrsti.
   Máme hladké dlaně,                   mýdlo s vodou patří na ně.       Spočítám je hned.
   zatleskáme na ně.                      Po mýdle dobré jídlo,                Jeden,dva,tři,čtyři, pět.
                                                      a po jídle zase mýdlo.
 

BŘEZEN 2018

 Děti se si ukazovali na procházkách změny v přírodě. Nalité pupeny na stromech a keřích. Natrhali si kočičky.
 Povídali jsme si o povoláních a svátcích jara. Vyrobili si dřevěné kraslice, sádrové kraslice, kuřátko, a společnými
 silami si vyrobili domeček a tím jsme se učili některé povolání. Natěrače, pokryvače, sklenáře,apod.
 
   
 
 
cest
  Upletl jsem pomlázku,              Pekař peče housky,          Máme plnou popelnici,
  je hezčí než z obrázku.             uždibuje kousky.              spoustu špíny, smetí v ní.
  Všechny holky které znám,       Pekařka mu pomáhá,      Necháme ji na ulici,
  navštívím a vymrskám.             uždibují oba dva.             Popelář ji vyprázdní.
  Než mi dají vajíčko,
  vyplatím je maličko.
 

Duben 2018

Děti se učily dopravní výchovu. Co jsou dopravní prostředky, co jsou značky,
 podle čeho se řídí řidiči, kde chodí chodci a proč.Co je dálnice a proč jsou dálnice.
 Dokonce se děti, byly podívat na jednu dálnici, byly se podívat do MHD, na to kde 
 parkují tramvaje a co znamená slovo  Depo, byly se podívat na letiště, aby věděly,
 co je to hangár a co se v něm ukrývá. Také si vyrobily spoustu dopravních prostředků,
zahrály si hru na cestující v autobuse, kde se naučily, že starší občané sedí a mladí stojí.
 To jsme také společně trénovali.Učily se básničky s dopravní tématikou.
Pozorují neustále přírodu co se děje na jaře.
 
Letí, letí letadlo,                          Tů,tů ,tů,                                    Jede, jede autobus,
pozor aby nespadlo.                   auto už je tu.                              před sebou má cesty kus.
Letí, letí, letí,                               Pojeď mámo,                             Odveze nás tam i zpět,
zdraví všechny děti.                    pojeď s námi,                             do školky i na výlet.
                                                    budem brzy za horami.
                                                    Tů,tů,tů,
                                                    auto už je tu.
 
 
 
Honzo, stůj, to není fór,                 Sluníčko volá na sněženku,       Podívej se babičko,
podívej se, semafor.                      podívej se jak je venku.              namaluji sluníčko.
Právě svítí červená,                      Sluníčko volá do oken,               Sluníčko má dvě očka,
 Na chodníku musíš stát               halo,děti pojďte ven.                    vesele se usmívá,
a všem autům přednost dát.                                                            tiše si povídá.
Zelená, konečně,                                                                             Svítím,svítím na domy,
můžeš přejít bezpečně.                                                                   posvítím i na stromy.
                                                                                                         Svítím také kotěti,
                                                                                                         ale neraději pro děti.
¨

                                                              Květen 2018

 
Děti tem se vysvětlovalo,že mají všechny maminky svátek a učily se pro svoji maminku
básničku a udělali mamince dárek. Potom jsme probíraly s dětmi co je to rodina a kdy
a kde začíná rodina. Že je k tomu potřeba láska, jak se kluci s holkama seznamují, co 
je rande a pak když spolu chodí končí u oltáře a tam si slíbí věrnost začíná rodina.
Opět se učíme básničky o rodině a byly jsme se s dětmi podívat do kostela a radnici.
 

Celé své srdíčko                  Máma, táta, bratr, já            Dvůr je plný mláďátek,

    chci Ti dát matičko.                            to je naše rodina.                             chodí tam a nazpátek.
    Za tvou lásku,                                    K tomu ještě sestřička,                     Slepice má kuřátka,
    za tvou starost                                   dědeček a babička.                          husa zase housátka.
    chci Ti dělat samou radost.                Víte, co je o nás známé ??              Koťátka jdou cestičkou 
                                                               Že se všichni rádi máme.                 za svou mámou kočičkou.
                                                                                                                        A kdo štěká u vrátek ?
                                                                                                                        7 malých štěňátek.
 

                                                                  Červen 2018

 
Tento měsíc jsme s dětmi slavily svátek otců, vyrobily jsme s dětmi dárek pro tatínky, vyrobily 
si dárek. Potom jsem probírali zvířate které žijí mimo naši republiku a proto jsou umístěny u
 nás v ZOO. Byli jsme se podívat do Liberecké Zoo a vyrobili si společně žirafu a tučňáka a  sami zvířata.
 

Anakonda z močálu,               Velblouda nic neleká,        Tučňák to je kabrňák,

   protáhla se pomalu.                                zná prý svoje výhody.                    nosí dlouhý černý frak.
   Rozhlédla se do všech stran                  Ač je cesta daleká,                        Otáčí svou hlavičkou,
   je to hadí velikán.                                   vydrží být bez vody.                        notuje si písničkou.