Září 2018

      Jelikož nám odešlo do státní školky minimum dětí, nemuseli jsme s dětmi prodělávat zaučovací týden. 
      Rovnou jsme pokračovali ve výuce podle plánu. Učíme se s dětmi rozeznávat ovoce a zeleninu.
      Děti je učí pojmenovávat, zařazovat do skupin.Děti učíme, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu
      a do čeho všeho to naše kuchařky dávají.
      Vyráběly ovoce a zeleninu. Děti se naučily spoustu básniček. Učíme se i barvičky.
 
                             
 
                        
  

   Ovoce a zelenina to je život,           To je on, malý slon,          Všehny svoje prsty,

        to je síla.                                                           co se učí na trombón.                   schovám já je v hrsti.
       Kdo jí mrkev , ředkvičky,                                    Zdvíhá chobot, jak trombón,         spočítám je hned,
       ten je zdravý celičký.                                         zatroubí, když dáš bonbón.           jeden, dva, tři, čtyři, pět.
                                                                                 To je on, malý slon,
                                                                                 co se učí na trombón.                                           
      

   Je to barva jablíček,                       Cib, cib, cibulenka,

        malých, velkých srdíček.                                 mak, mak, makulenka.
        Beruška z ní krovky má,                                 Když jsem byla maličká,
        Je to barva červená.                                       chovala mě matička,
                                                                                a teď už jsem veliká,
                                                                                musím chovat Pepíka.
 

   ŘÍJEN 2018

 
    Tento měsíc se s dětmi, učily dopravní výchovu. Jak se chovat na ulici, že musí chodit jedině na chodníčku, 
    nebo na kraji silnice. Co jsou dopravní značky a kdo se podle nich řídí. Co je semafor, kdo je policajt.
    A už také probíráme změny které se dějí v přírodě. Že už tu máme podzim a s tím souvisí i jiné oblékání,
    je brzy tma. Vyrábíme podzimní věci a učíme se i básničky související s podzimem. 
             
 

  Honzo, stůj, to není fór,       Podívej se babičko,           Sluníčko už každou chvíli

       podívej se, semafor.                         namaluji sluníčko.                          schová se pod mráček bílý.
       Právě svítí červená,                         Sluníčko má dvě očka,                   Všechno teplo vysvítilo,
       víš vůbec, co znamená ?¨                jak nějaká kočka.                            když tu horké léto bylo.
       Na chodníku musíš stát                   Vesele se usmívá,                           Vítr fouká, honí mrak,
       a všem autům přednost dát.             tiše si povídá.                                  děti pouštějí si draky.
       Zelená , konečně,                             Svítím svítím na stromy,                  Navečer pak na poli ,
       můžeš přejít bezpečně.                     posvítím i na domy.                          pečou v ohni brambor
                                                                 Svítím i kotěti,
                                                                 ale nejraději pro děti.
 
 

  Dupy, dupy, dup,              Pichlavý domeček,            To jsou prsty,

      nesu košík hub.                            v každém bydlí chlapeček.             to jsou dlaně.
      Hříbky, lišky, křemenáčky,¨           Jeden, druhý, za ním třetí,              Mýdlo s vodou,
      nakrájím je do omáčky.                ze stromu už na zem letí.                patří na ně.
      Co nesníme, usušíme,                 Kutálí se, kutálí,                              Po mýdle dobré jídlo,
      v zimě houby také jíme.               kampak se jen schovali ?                a po jídle zase mýdlo.
                                                           Najdeme je zakrátko,
                                                           vyrobíme zvířátko.
 

 Bubnujeme na buben,      Bubeníček bubnuje,            

     pojďte děti, pojďte ven,                 bum,bum, bum, bum,bum,                .
     máme buben, máme balón,          postavíme celý dům.                        
     budem běhat celý den.                 Bouda padá - bum!                            
                                                          Kuba nemá dům.                               

Listopad 2018

 
Jelikož jsme díky dotacím zakoupili klávesy, děti se učí zpívat spoustu písniček. Takže tento měsíc se učitly spoustu informací o podzimu a naučily se písničky.Děti také při hudbě cvičí,a tím se učí rozeznávat různé zvuky.
 
Skákal pes přes oves.
Ovčáci čtveráci.
Já do lesa nepojedu.
To je on malý slon.
Pec nám spadla.
Cibulenka
Štědrý  večer nastal
Půjdem spolu do Betléma
Čertovská píseň.
Já mám koně vrané koně.
                              

Prosinec 2018

V prosinci jsem s dětmi probírali vánoce, proč si lidé dávají dárky a ježíšek že nosí dárky dětem. Vysvětlily jsme jak to všechno vzniklo, jeli jsem se podívat na betlém narození Ježíška. Děti dostali spoustu dárků pod stromeček, které v budoucnu budou rozvíjet jejich vnímání, slovní zásobu, motoriku a logické myšlení. Děti vyrobily rodičům dárky , přáničko na vánoce a naučily se spoustu básniček.
   
 
    
 

Mik, mik mikuláš,       Strojíme stromeček,   Máma dala do krabice,

 přišel s čertem na guláš.         strojí i dědeček.                    upečené cukroví.
 Čerte, čerte chlupatý,             Na stromečku hvězdička,     Schovala ho co nejvíce,
 nech ten pytel za vraty.          strojí i babička.                      kam? To nepoví.
 Slibuji Ti slibuji,                                                                    A tak s tátou hledáme,
 že už zlobit nebudu.                                                             večer tajně mlsáme.
 
Leden 2019