Září 2019

      Jelikož nám odešlo do státní školky minimum dětí, nemuseli jsme s dětmi prodělávat zaučovací týden. 
      Rovnou jsme pokračovali ve výuce podle plánu. Pomáháme  rozeznávat ovoce a zeleninu.
      Děti trénují  pojmenovávat, zařazovat do skupin ovoce a zeleninu ,luštěniny a obiloviny.Dětem  vysvětlujeme, 
      proč je důležité jíst ovoce a zeleninu a do čeho všeho to naše kuchařky dávají.
      Vyráběly ovoce a zeleninu. Děti si zafixovaly  spoustu básniček. 
      Trénujeme i barvičky.Vyrobily si kukuřici a ovoce.
      Podzimního panáčka a žaluda.
 
                             
 
                               
 
                         
  

   Ovoce a zelenina to je život,           To je on, malý slon,          Všehny svoje prsty,

        to je síla.                                                           co se učí na trombón.                   schovám já je v hrsti.
       Kdo jí mrkev , ředkvičky,                                    Zdvíhá chobot, jak trombón,         spočítám je hned,
       ten je zdravý celičký.                                         zatroubí, když dáš bonbón.           jeden, dva, tři, čtyři, pět.
                                                                                 To je on, malý slon,
                                                                                 co se učí na trombón.                                           
      

   Cib, cib, cibulenka,                        Hruška na zem spadla,       Vezmi žlutou tužku,

        mak, mak, makulenka                                   tlesk,plesk , bum.                              namaluj mi hrušku,
,       Když jsem byla maličká,                                Červíkovi na záda,                            a pod hrušku talíř,
        chovala mě matička,                                     tlesk, plesk,, bum.                             sláva ty jsi malíř.
        a teď už jsem veliká,                                      Červíček se strašně lek,
        musím chovat Pepíka.                                  tlesk,plesk ,bum.
                                                                               Celou hrušku za to snědl,
                                                                              tlesk, plesk, bum.
 

  Kam se Ježek v zimě schoval,       Hádaly se houby,

       neklouzal se, nesáňkoval ,                             hádaly se v lese,
       zahrabal se do listí,                                         kterou z nich houbař 
       od té doby spí a spí.                                       v košíku odnese.
                                                                              Tak už kráčí nese,
                                                                               houbař kudrnatý,
                                                                               neměl ani jednu,
                                                                               jenom jedovatý.
 
 

  ŘÍJEN 2019

 
    Tento měsíc s dětmi, probíráme  dopravní výchovu. Jak se chovat na ulici, že musí chodit jedině na chodníčku, 
    nebo na kraji silnice. Co jsou dopravní značky a kdo se podle nich řídí. Co je semafor, kdo je policajt.
    A už také probíráme změny, které se dějí v přírodě. Že už tu máme podzim a s tím souvisí i jiné oblékání,
    je brzy tma. Vyrábíme podzimní věci a trénujeme  i básničky související s podzimem. 
 
        
             
 

  Honzo, stůj, to není fór,       Podívej se babičko,           Sluníčko už každou chvíli

       podívej se, semafor.                         namaluji sluníčko.                          schová se pod mráček bílý.
       Právě svítí červená,                         Sluníčko má dvě očka,                   Všechno teplo vysvítilo,
       víš vůbec, co znamená ?¨                jak nějaká kočka.                            když tu horké léto bylo.
       Na chodníku musíš stát                   Vesele se usmívá,                           Vítr fouká, honí mrak,
       a všem autům přednost dát.             tiše si povídá.                                  děti pouštějí si draky.
       Zelená , konečně,                             Svítím svítím na stromy,                  Navečer pak na poli ,
       můžeš přejít bezpečně.                     posvítím i na domy.                          pečou v ohni brambor
                                                                 Svítím i kotěti,
                                                                 ale nejraději pro děti.
 
 

  Dupy, dupy, dup,              Pichlavý domeček,            To jsou prsty,

      nesu košík hub.                            v každém bydlí chlapeček.             to jsou dlaně.
      Hříbky, lišky, křemenáčky,¨           Jeden, druhý, za ním třetí,              Mýdlo s vodou,
      nakrájím je do omáčky.                ze stromu už na zem letí.                patří na ně.
      Co nesníme, usušíme,                 Kutálí se, kutálí,                              Po mýdle dobré jídlo,
      v zimě houby také jíme.               kampak se jen schovali ?                a po jídle zase mýdlo.
                                                           Najdeme je zakrátko,
                                                           vyrobíme zvířátko.
 

 Bubnujeme na buben,      Bubeníček bubnuje,            

     pojďte děti, pojďte ven,                 bum,bum, bum, bum,bum,                .
     máme buben, máme balón,          postavíme celý dům.                        
     budem běhat celý den.                 Bouda padá - bum!                            
                                                          Kuba nemá dům.                               

Listopad 2018

 
Jelikož jsme díky dotacím zakoupili klávesy, děti se učí zpívat spoustu písniček. Takže tento měsíc už  umí spoustu informací o podzimu a zpívají písničky.Děti také při hudbě cvičí,a tím dokáží  rozeznávat různé zvuky.
 
 
     
 
Skákal pes přes oves.
Ovčáci čtveráci.
Já do lesa nepojedu.
To je on malý slon.
Pec nám spadla.
Cibulenka
Štědrý  večer nastal
Půjdem spolu do Betléma
Čertovská píseň.
Já mám koně vrané koně.
                              

Prosinec 2018

V prosinci jsem s dětmi probíraly vánoce, proč si lidé dávají dárky a ježíšek ,že nosí dárky dětem. Vysvětlily jsme jak to všechno vzniklo, jeli jsem se podívat na betlém narození Ježíška. Děti dostaly spoustu dárků pod stromeček, které v budoucnu budou rozvíjet jejich vnímání, slovní zásobu, motoriku a logické myšlení. Děti vyrobily rodičům dárky , přáničko na vánoce a naučily se spoustu básniček.
   
 
    
 

Mik, mik mikuláš,       Strojíme stromeček,   Máma dala do krabice,

 přišel s čertem na guláš.         strojí i dědeček.                    upečené cukroví.
 Čerte, čerte chlupatý,             Na stromečku hvězdička,     Schovala ho co nejvíce,
 nech ten pytel za vraty.          strojí i babička.                      kam? To nepoví.
 Slibuji Ti slibuji,                                                                    A tak s tátou hledáme,
 že už zlobit nebudu.                                                             večer tajně mlsáme.
 
Leden 2019

 

Tak je tu nový rok a naše děti se dozvídají spoustu informací, co se děje s přírodou v zimě, a hlavně jak žijí zvířátka ,když přijde zima. Že někteří, usnou tvrdým spánkem a někteří nespí a jsou rádi, když jim lidé donesou něco dobrého k snědku.Děti si vyrobily krmítka, kosi na větvi a udělali si zasněženou vesnici. 
        
 
      
 

Ať je zima,ať je mráz,      Čepice mi hodně sluší,   Zima přišla toto zebe,

  nebojí se nikdo z nás.                    schovává mi obě uši.                  na zem padá snížek z nebe.
  Ať si mrzne, ať zima,                      K čepici mám rukavice,              Zítra z rána vezmu sáně,
  zimní sporty ty jsou prýma.             kdyby přišla fujavice.                 zajezdím si z naší stráně.
 
 

Bude zima, bude mráz,     Zima je, zima je,     Na sebe tři kruhy dáme,

  kam se ptáčku kam schováš.          každý se raduje.               sněhuláka přece známe.
  Schovám já se pod hrudu,              Na sněhu i na ledě,           oči,pusa, z mrkve nos,
  tam já zimu přebudu.                      radujeme se vesele.          žádné boty,chodí bos.
                                                                                                    Na tělo dám puntíky
                                                                                                    jako černé knoflíky.
                                                                                                    Hrnec místo čepice.
                                                                                                    Dva obloučky- dvě ruce.
                                                                                                    Do ruky mu dáme ještě
                                                                                                    jedno krásné dlouhé koště.
                                                                                                    Hodně sněhu nás ven láká,
                                                                                                    postavíme sněhuláka.
 
 

Únor 2019

V únoru jsme se snažili aby děti uměly vnímat čas během dne, hlavně rozeznávat den a noc, ráno dopoledne, poledne, odpoledne, navečer , večer a noc.Dětem jsme rozdělily týden tak, aby lehce poznaly i dny v týdnu. V pondělí nosí do školky hračky, v úterý hudební výchovu, ve středu mají ochutnávkový den, ve čtvretek je velký tělocvik a pátek je uklízecí den a pyžamka do šatny, protože je před nimi víkend. 
 
 
                
 
 

Zima je tu dětí,                  Hlava , ramena, kolena, palce,    Šup kartáčku do chaloupky,

    vrány k městu letí.                         kolena, palce, kolena, palce,                        vyčistíme všechny zoubky.
    Ručkama si zatleskáme,¨              hlava, ramena, kolena, palce,                       Proč by byla pusa smutná,
    ještě také nožky máme.                uši ,oči, pusa, nos.                                        sladká pasta zoubkům chutná.
    Ať se zima štětí.
 

Hruška na zem padla- tlesk, plesk, bum!

    Červíkovi na záda - tlesk, plesk, bum !
    Červíček se strašně lek - tlesk, plesk, bum !
    Celou hrušku za to snědl - tlesk, plesk, bum !
 

Březen 2019

 
V Březnu jsme s dětmi trénovaly povolání. Vysvětlili dětem proč musí chodit do školky, protože jejich
 rodiče musí chodit do zaměstnání. Do zaměstnání se chodí proto, aby měli rodiče peníze 
 na potraviny, na bydlení a jiné věci které jsou nutné k životu. Děti se seznámily se spoustu
 povolání, zkusily si zahrát na pekaře vyráběli z modelíny přeclíky,hrály si na poštáky a 
roznášely poštu, hrály si na policaity , doktory, sanitáře. 
Také jsem si vyprávěli, že odešla zima a nastalo jaro. Děti si zahrály na zahrádkáře a zasadily
jarní osení a dělali přáníčka pro rodiče.
A měly jsme ve školce velký krásný karneval děti si vyrobily masky.
   
 
 
     
 
      
 
 

Pekař peče housky,        Máme plnou popelnici,          Sluníčko volá na sněženku,

    uždibují kousky.                          spoustu smetí,špíny v ní.                    podívej se jak je venku.
    Pekařka mu pomáhá,                 Necháme ji na ulici,                             Sluníčko volá do oken,
    uždibují oba dva.                        popelář ji vyprázdní.                            halo děti pojdte ven.
 

Na jaře, na jaře,              Byla zima, už je po ní,           Milá jaro kde jsi ??

    čáp jede v kočáře.                       už ji od nás vítr honí.                          vidět tě tu nejsi.
    Hej hopy, hej hopy,                      Zaženem ji za hory,                            První sněženka už vykvetla,
    hej hopy hej hop.                         do ledové komory.                              paní zima utekla.
                                                        V té komoře medvěd hučí,
                                                        medvědice tančit učí.
                                                        Medvíďata jsou tam též,
                                                        tam si zimo tam si běž.
 

 Táta včera na venku,     Písničky : Travička zelená, Jede jede poštácký vůz 

     našel první sněženku.
     Vedle petrklíč,
     zima už
 
 

Duben 2019

  V Dubnu jsme s dětmi probíraly dopravní výchovu, děti si procvičily rozpoznávat dopravní prostředky a podle
   čeho řídí , a že i my jsme účastníci dopravního provozu a musíme, proto  dodržovat pravidla. Jako chodit po přecho-
   du pro chodce, přecházet pouze, když svítí zelený panáček a nebo když se pořádně rozhlídneme a víme 
   100% že nic nejede, děti chodí na kraji silnice. 
 
 
            
    
 

  Po silnici auto jede,        Jede, jede vlak      Na zahrádce pod jabloní

       bliká, troubí, motor přede.         syčí jako drak.                motýlek tam včelku honí,
       Jede, jede z kopečka,               uličnicky zahvízdá          ,,hned, hned, hned
       tosí se mu kolečka.                   ztratí kouř mrak.              pryč motýlku leť."
                                                         Jede jede vlak                Včeličky se na něj zlobí,    
                                                         zpívá si tak tak               že je křidélka už bolí,
                                                         sedněte si lidičky           ,,hned hned hned
                                                         svezu vám i vak.             dej mi včelko med"